ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Στο The Pouma Academy αναλαμβάνουμε μαθήματα για φοιτητές που στοχεύουν σε σπουδές του εξωτερικού, για ενήλικες που θέλουν να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο, για ανθρώπους που χρειάζονται αγγλική ορολογία για Job Interviews, για επαγγελματίες που πρέπει να έχουν καθημερινή χρήση της αγγλικής γλώσσας αλλά ακόμα και ενήλικες που ήδη βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν άμεση βελτίωση της γλώσσας.

Δείτε όλες τις υπηρεσίες μας πατώντας το κουμπί.