ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στο The Pouma Academy πραγματοποιούμε μαθήματα που στοχεύουν στην ουσιαστική χρήση της γλώσσας και στην απόκτηση πτυχίων σε επίπεδο B2,C2. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προφορική επικοινωνία, την αξιοποίηση του gaming μέσα από ασκήσεις που καλλιεργούν τα προφορικά, τα γραπτά, τη γραμματική, τη φαντασία και την ομαδικότητα.

Δείτε όλες τις υπηρεσίες μας πατώντας το κουμπί.