ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

που θέλουν να βελτιώσουν τη γλώσσα άμεσα, ώστε να έχουν ακόμα καλύτερη επικοινωνία όταν συνομιλούν με native speakers της χώρας που βρίσκο…

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες που χρειάζονται να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους για επαγγελματικούς λογούς και επείγονται.   …

JOB INTERVIEW

που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για μία θέση εργασίας στο εξωτερικό ή επιθυμούν να βελτιώσουν την ορολογία που σχετίζεται με…

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

που έχουν παρακολουθήσει Αγγλικά, έχουν ή όχι πτυχίο αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο τους, ώστε να μπορέσουν…

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

που επείγονται να βελτιώσουν τις ξένες γλώσσες τους διότι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να αναζητήσουν εργασία τόσο σε Ελλάδα…