ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

που θέλουν να βελτιώσουν τη γλώσσα άμεσα, ώστε να έχουν ακόμα καλύτερη επικοινωνία όταν συνομιλούν με native speakers της χώρας που βρίσκονται.