ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

που έχουν παρακολουθήσει Αγγλικά, έχουν ή όχι πτυχίο αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο τους, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε κάθε περίπτωση όπως ταξίδια ή σε στιγμές ψυχαγωγίας.