ΦΟΙΤΗΤΕΣ

που επείγονται να βελτιώσουν τις ξένες γλώσσες τους διότι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να αναζητήσουν εργασία τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.